Betingelser

Allmänna villkor (GTC)

TheMotionBrand,

Stollberger Strasse 42, 09387 Jahnsdorf / OT Pfaffenhain; Tyskland (för privatkunder)

§ 1 Omfattning

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan dig som fysisk person och The Motion Brand och gäller endast affärsrelationer med konsumenter i den mening som avses i avsnitt 13 i den tyska civillagen. Enligt denna bestämmelse är en konsument varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ett ändamål som inte kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. Villkoren gäller för erbjudandena på domänen http://www.themotionbrand.com. Vi utför din beställning enligt våra allmänna villkor som gäller vid beställningstillfället. Den aktuella versionen av dessa allmänna villkor kan nås på vår webbplats på http://www.themotionbrand.com..

§ 2 avtalsspråk

Tysk.

§ 3 Beställningsprocess / ingående av avtal

Du kan beställa från oss online via vår hemsida http://www.themotionbrand.com

Presentationen av produkterna representerar inte ett bindande erbjudande enligt 145 BGB..

Du har möjlighet att initiera beställningsprocessen i din kundvagn genom att klicka på knappen "Fortsätt till kassan". Efter att ha angett dina personuppgifter hittar du en sammanfattning av din beställning i det sista steget av beställningsprocessen. Där har du möjlighet att kontrollera din beställning igen och korrigera den vid behov. Genom att klicka på knappen "Skicka beställning" lägger du ett bindande bud på de varor du valt. Efter att du har skickat din beställning får du en orderbekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande innebär inte att du accepterar erbjudandet du har gjort, det informerar dig bara om att vi har tagit emot din beställning. Kontraktsacceptansen från vår sida sker endast med ytterligare ett e-postmeddelande där vi bekräftar avsändandet av din artikel (leveransbekräftelse) eller beställningen. Din avtalspartner är The Motion Brand.

§ 4 leverans

Vi levererar varor som finns i lager inom Tyskland inom 2-4 arbetsdagar via DHL till den adress du uppger. Frakt till Österrike sker via DHL och tar 2-8 arbetsdagar. Leverans till Schweiz sker via DPD och kan ta 3-8 arbetsdagar.

All ovanstående information om förväntade leveransdatum eller leveransperioder är icke bindande, såvida dessa inte uttryckligen har överenskommits mellan oss som bindande. Om vi är i leveransförfall i fallet med ett uttryckligen överenskommet leveransdatum och du sedan anger oss en anståndstid, kommer detta att vara minst två veckor. Om vi låter denna anståndsperiod passera utan resultat har du rätt att frånträda köpeavtalet. Om en vara undantagsvis inte är tillgänglig eller inte tillgänglig så snabbt kommer vi att informera dig om leveransdatum så snart som möjligt, alternativt att leverans inte kan ske.

§ 5 Returpolicy

Återbetalningspolicy

Det finns ingen returrätt för långdistansavtal,

1. för leverans av varor som är tillverkade enligt kundens specifikationer eller är tydligt skräddarsydda för personliga behov eller som på grund av sin beskaffenhet inte lämpar sig för retur eller snabbt kan förstöras eller vars sista förbrukningsdatum har passerat,

2. för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara, förutsatt att de levererade databärarna har frigjorts av konsumenten och

3. för leverans av tryckta medier såsom affischer, autografkort eller klistermärken.

återvändande konsekvenser

I händelse av en effektiv retur måste de tjänster som erhållits av båda parter returneras och alla förmåner (t.ex. nyttjandeförmåner) överlämnas. Vid försämring av varan kan ersättning begäras. Detta gäller inte om varornas försämring enbart beror på deras besiktning - som du skulle ha kunnat göra i en butik. Vidare kan du slippa skyldigheten att betala ersättning för en försämring som orsakats av föremålets avsedda användning genom att inte använda föremålet som om det vore din egendom och genom att avstå från allt som skulle försämra dess värde. Skyldigheter att återbetala betalningar måste fullgöras inom 14 dagar. Perioden börjar för dig med avsändandet av varorna eller returförfrågan, för oss med kvittot.

§ 6 Returer/Återföringar

Återvänder till: The Motion Brand Lukas Knopf, Stollberger Straße 42, 09387 Jahnsdorf / OT Pfaffenhain

Om du har en fråga om returen, vänligen kontakta oss på info@themotionbrand.com i förväg.

Vi erbjuder dig 14 dagars returtid. Vänligen notera varan du vill returnera och anledningen till returen på en lapp eller returformuläret som vi skickar till dig via e-post på info@themotionbrand.com. Där hittar du all nödvändig information för att byta din vara eller för att kunna återbetala hela beloppet. Observera att fraktkostnader ej återbetalas!

Vänligen skicka din retur till: The Motion Brand, Stollberger Straße 42, 09387 Jahnsdorf/OT Pfaffenhain

Köparen står för kostnaderna för detta! Tyvärr kan vi inte ta emot fraktförsändelser! Retur av de utbytta varorna till kunden sker på vår bekostnad.

Efter att vi mottagit din retur kommer vi att behandla den inom 5-7 arbetsdagar. Krediten görs med samma betalningsmetod som betalningen ursprungligen gjordes.

§ 7 priser

Alla angivna priser är i euro och är slutpriser inklusive eventuell tillämplig lagstadgad mervärdesskatt. Porto och fraktkostnader tillkommer enligt följande lista under punkt 8.

§ 8 Porto och fraktkostnader (inrikes/internationellt)

Vi skickar försäkrat via DHL/DPD.

Tyskland: 4,90€

För försändelser utanför Tyskland finns det olika fraktkostnader och leveranstider:

Vi levererar varor som finns i lager inom 5 arbetsdagar via DHL (försäkrad) eller DPD (försäkrad, till Schweiz) till den adress du anger. Vid leverans utanför Förbundsrepubliken Tyskland och inom Europa tar leveransen cirka 2-8 arbetsdagar om varorna är tillgängliga. För försändelser till icke-europeiska länder beror leveranstiden på fraktsätt (flygpost/land/frakt) och mottagarens plats.

All ovanstående information om förväntade leveransdatum eller leveransperioder är icke bindande, såvida dessa inte uttryckligen har överenskommits mellan oss som bindande. Om vi är i leveransförfall i fallet med ett uttryckligen överenskommet leveransdatum och du sedan anger oss en anståndstid, kommer detta att vara minst två veckor. Om vi låter denna anståndsperiod passera utan resultat har du rätt att frånträda köpeavtalet. Om en vara undantagsvis inte är tillgänglig eller inte tillgänglig så snabbt kommer vi att informera dig om leveransdatum så snart som möjligt, alternativt att leverans inte kan ske.

§ 9 Betalningsvillkor

Vi accepterar betalning med Sofortüberweisung (Klarna), PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard)

a) Omedelbar överföring via leverantören Klarna. Efter orderbekräftelsen vidarebefordras du till Klarnas hemsida, där en direktköpstransaktion då krävs.

b) PayPal

Betalning görs omedelbart med ditt PayPal-konto till vårt PayPal-konto. Adress: info@themotionbrand.com

c) kreditkort

Vi erbjuder även våra kunder möjligheten att betala med Mastercard eller VISA. Vid beställning, vänligen ange ditt kreditkortsnummer, kontrollsiffra och utgångsdatum för ditt kort. Fakturabeloppet kommer att debiteras ditt kreditkortskonto vid leveranstillfället.

§ 10 Garanti

Garantin baseras på lagstadgade bestämmelser. Vid reklamationer ber vi dig att bevisa köpdatum med hjälp av en faktura och skicka den klagade varan tillsammans med en kopia av fakturan till:

 

The Motion Brand

Stollberger Strasse 42

09387 Jahnsdorf / OT Pfaffenhain

 

Normalt slitage på varorna motiverar inte något garantianspråk.

§ 11 vård

Observera tvättråden som du hittar på etiketterna på plaggen. Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig rengöring.

§ 12 Äganderättsförbehåll

Alla levererade varor förblir The Motion Brands egendom tills full betalning har erlagts.

§ 13 Datalagring

Vi följer strikt dataskyddet. Du samtycker till lagring, bearbetning och användning av de personuppgifter som överförs till oss genom din beställning i enlighet med bestämmelserna i Federal Data Protection Act (BDSG) för behandlingen av din beställning. Dina lagrade personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till ansvarigt transportföretag för utskick av dina varor. All personlig information kommer att behandlas konfidentiellt.

§ 14 Rätt till invändning enligt Federal Data Protection Act (BDSG)

Som registrerad har du rätt att invända mot användning eller överföring av dina uppgifter för reklamändamål (blockeringsindikator) enligt BDSG. Dessutom finns det rätt till information och under vissa förutsättningar rätt till rättelse, blockering och radering av dina uppgifter som lagras i någon av våra filer.

§ 15 Ansvarsbegränsning

Enligt den aktuella tekniken kan datakommunikation via Internet inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tillfällen. Vi är därför inte ansvariga för att vår internetbutik ständigt är tillgänglig.

§ 16 Tillämplig lag

Tysk lag ska tillämpas på alla tvister som uppstår från eller till följd av detta avtal, med undantag för FN:s köpkonvention.

§ 17 Avskiljbarhetsklausul

Skulle en bestämmelse i dessa allmänna villkor vara ineffektiv, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna.

§ 18 avbokningsregler

ångerrätt

Ångerrätt vid varuleveranser

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog de första varorna i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (The Motion Brand, Stollberger Straße 42, 09387 Jahnsdorf; Tyskland)

Kontakta på: E-post: info@themotionbrand.com) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller via e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

Beställd den (*)/mottagen den (*): ..……………………………………………………..

Namn på konsument(er): ...…………………………………………………...

Adress till konsument(er): ...………………………………………………...

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om de anmäls på papper): .……………….

Datum:……………………………………………

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Returkostnaderna måste du själv stå för. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Vi måste påpeka att vi inte bifogar en retursedel med din försändelse. Det betyder att om du byter en vara måste du betala hela returfrakten.

För returer, gör följande:

- Ropa detreturportal och följ alla steg som ges!

§ 19 Leverantörsinformation

The Motion Brand

Stollberger Strasse 42

09387 Jahnsdorf / OT Pfaffenhain

Ägare: Luke Button

VAT ID: DE315825434

Mejla info@themotionbrand.com

Betalningsmetoder:

Kreditkort
Omedelbart
Betalningssystem certifierat av TÜV Saarland med testat dataskydd: Ingen registrering nödvändig; Varor/innehåll kan skickas/aktiveras om tillgängligt; Vänligen ha dina onlinebankuppgifter (PIN/TAN) redo.
PayPal (kreditkort, autogiro, banköverföring)
Om du väljer denna betalningsmetod kommer nästa steg att vara vidarebefordran till PayPal. När den nödvändiga informationen har angetts där, går den automatiskt tillbaka till denna butik för att slutföra beställningen.
för betalning i förskott
Utskicket sker först när det öppna beloppet har kommit in på angivet konto.

Mottagare: Luke Button
Bank: Erzgebirge Savings Bank
IBAN: DE45870540000725047488
SWIFT: WELADED1STB
Kontonr: 725047488
BLZ: 87054000