Dataskydd

integritet och dataskydd

1. Insamling och bearbetning av http-loggdata
När du besöker vår webbplats och varje gång en fil öppnas, samlar vår webbserver in logginformation om dessa processer (t.ex. webbläsartyp, datum och tid för åtkomst). Detta är inte personuppgifter. Det är därför inte möjligt för oss att överlåta de registrerade uppgifterna till en specifik fysisk person. All denna information utvärderas av oss uteslutande för statistiska ändamål. En överföring till tredje part sker inte. Vi kopplar inte dessa uppgifter till andra uppgifter.

2. Användning av personuppgifter
Personuppgifter kommer endast att samlas in av oss och endast i den mån du själv gör dem tillgängliga för oss med din vetskap. I synnerhet kommer dessa personuppgifter endast att användas för reklam-/marknadsundersökningsändamål och för att utforma våra tjänster om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

3. Nyhetsbrev
Om du vill beställa vårt nyhetsbrev behöver vi, förutom din e-postadress, bekräftelse på att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Dessa uppgifter samlas endast in i syfte att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och för att dokumentera vårt tillstånd i detta avseende. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan när som helst återkalla din prenumeration på nyhetsbrevet och ditt samtycke till lagring av din e-postadress.

4. Användning av cookies
Cookies är datamängder som skickas från webbservern till användarens webbläsare och lagras där för senare hämtning. Du kan själv bestämma om cookies kan samlas in genom att ställa in din webbläsare så att du är informerad innan en cookie sparas och den sparas endast om du uttryckligen accepterar detta. Vi använder endast cookies i syfte att få information om användningen av vår webbplats och för statistiska ändamål. Cookies innehåller ingen personlig information. En kombination med eventuella personuppgifter som du tillhandahåller sker inte.

5. Länkar till andra webbplatser
I den mån vi hänvisar till eller länkar till tredje parts webbplatser från vår webbplats, kan vi inte garantera eller påta oss något ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet och datasäkerheten på dessa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande på efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser från tredje part bör du kontrollera de dataskyddsförklaringar som erbjuds i varje fall separat.

6. Kommer dina uppgifter att vidarebefordras till tredje part
På grund av lagkrav är vi i vissa fall skyldiga att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part. Så är fallet till exempel om det finns misstanke om brott eller missbruk av vår webbplats. Vi är då skyldiga att vidarebefordra dina uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna. Annars kommer dina uppgifter endast att lagras i vår databas och på våra servrar. Undantagna från detta är våra servicepartners som kräver överföring av data för order- eller tjänstebehandling, såsom Deutsche Post, UPS eller våra banker. I dessa fall sker överföringen i enlighet med bestämmelserna i Federal Data Protection Act (BDSG), omfattningen av den överförda informationen är begränsad till det erforderliga minimumet.

7. Användning av Google Analytics
Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan data som innehas av Google Inc. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

8. Användning av Facebooks plugins för sociala medier
Vår webbplats använder sociala plugins (plugins) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Insticksprogrammen kan kännas igen av en av Facebooks logotyper (vit f på en blå bricka eller en tumme upp) eller är märkta med tillägget Facebook Social Plugin. Du kan se listan och utseendet på Facebooks sociala plugins här: http://developers.facebook.com/plugins. Om du ringer upp en webbplats på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen. Vi har därför inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och vi informerar dig därför enligt vår nuvarande kunskapsnivå: Genom att integrera plugins får Facebook informationen om att du har kommit åt motsvarande sida på vår websida. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka på Gilla-knappen eller göra en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där. Om du inte är medlem på Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook tar reda på och lagrar din IP-adress. Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: http://www.facebook .com/policy.php. Om du är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats och länka den till dina uppgifter som lagras på Facebook måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.ausloggen.

9. Rätt till information
Du har rätt att när som helst få information om de uppgifter som lagras om dig, inklusive ursprunget och mottagaren av dina uppgifter och syftet med databehandlingen. Denna integritetspolicy gäller endast innehåll på våra servrar och täcker inte de webbplatser som länkas från vår webbplats.

10. Om oss
Detta är integritetspolicyn för:

TheMotionBrand,

Stollberger Strasse 42, 09387 Jahnsdorf / OT Pfaffenhain; Tyskland

Webbplats: www.themotionbrand.com

E-post: info@themotionbrand.com

Skatteverket: Stollberg
VAT ID: DE315825434
Ägare: Luke Button

Google Analytics tillägg

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du, i förekommande fall, inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk och installera: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptouttout

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk.
En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats

Du kan hitta mer information om användarvillkoren och dataskyddet under Google Analytics villkor eller under Google Analytics översikt. Vi vill påpeka att på denna webbplats har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp();" utökades för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

reCAPTCHA

För att skydda dina förfrågningar via internetformuläret använder vi tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. (Google). Frågan tjänar till att särskilja om inmatningen är gjord av en människa eller kränkande av automatiserad maskinbearbetning. Frågan inkluderar att skicka IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Din IP-adress kommer dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med annan Google-data. De avvikande dataskyddsbestämmelserna från företaget Google gäller för dessa uppgifter. Du kan hitta mer information om Googles riktlinjer för dataskydd på: https://policies.google.com/privacyhl=dee