Ångerrätt

ångerrätt

Ångerrätt vid varuleveranser

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog de första varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (The Motion Brand, Stollberger Straße 42, 09387 Jahnsdorf; Tyskland)

Kontakta på: E-post: info@themotionbrand.com) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller via e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

Beställd den (*)/mottagen den (*): ..……………………………………………………..

Namn på konsument(er): ...…………………………………………………...

Adress till konsument(er): ...………………………………………………...

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om de anmäls på papper): .……………….

Datum:……………………………………………

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Returkostnaderna får du stå för själv. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Vi måste påpeka att vi inte bifogar en retursedel med din försändelse. Det betyder att om du byter en vara måste du betala hela returfrakten.

För returer, gör följande:

- Packa varan noggrant - gärna i originalförpackningen eller i ny förpackning/ny fraktpåse
- Inkludera en lapp med anledningen till returen, eventuell ny storlek på bytesvaran
- Frankera paketet/paketet med en följesedel som är adresserad till dig
- Ta paketet till närmaste mottagningsställe.